EGGER Kanül

Daha dar duyma kanallarına ulaşabilmeyi kolaylaştırmaya yarayan bir parçadır.